Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
Zarząd Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej
w roku szkolnym 2018/2019
 
Zarząd Rady Rodziców
Przewodnicząca
Agnieszka Blimka
Z-ca Przewodniczącej
Katarzyna Sobczak
Skarbnik
Aldona Jasińska-Stępniak
Protokolant
Magdalena Gorzelańczyk
Członkowie
Joanna Małecka, Dorota Kwiatkowska, Monika Wróblewska, Karolina Kawa
       
 
Klasowe Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej
w roku szkolnym 2018/2019
Klasowe Rady Rodziców
Klasa I
1. Karolina Rakowicz
2. Katarzyna Kalecka
3. Joanna Małecka
Klasa II
1. Agnieszka Ludwiczak
2. Dorota Kwiatkowska
3. Kalina Parol
Klasa IV
1. Monika Wróblewska
2. Ewa Roszak
3. Magdalena Gorzelańczyk
Klasa VII
1. Iwona Żak
2. Grażyna Jabłońska
3. Katarzyna Sobczak
Klasa VIII
1. Iwona Ratajkowska
2. Ewa Strzelczyk
3. Magdalena Gorzelańczyk
 
Klasa IIIa
1. Iwona Mikołajczyk
2. Przemysław Krych
3. Karolina Kawa
Klasa IIIb
1. Aldona Jasińska-Stępniak 
2. Rafał Chmiel
3. Lucyna Płuciennik
Klasa IIIc
1. Agnieszka Blimka
2. Iwona Żak
3. Ewa Domińska