Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
Zarząd Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej
w roku szkolnym 2019/2020
 
Zarząd Rady Rodziców
Przewodnicząca
Agnieszka Purul
Z-ca Przewodniczącej
Katarzyna Sobczak
Skarbnik
Monika Wróblewska
Protokolant
Edyta Drzewiecka
Członkowie
Pińska Małgorzata, Kalecka Katarzyna, Molenda Anna, Nazaruk Alicja, Kukulska Agnieszka, Żak Iwona, Rakowicz Karolina, Małecka Joanna, Jabłońska Grażyna, Kwiatkowska Dorota, Parol Kalina, Roszak Ewa, Szczepaniak Urszula, Szrama Zofia, Gorzelańczyk Magdalena, Dzikowska Natalia.