Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
     Przekazujemy Państwu nową edycję kompendium dla rodziców Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online przygotowaną przez ekspertów Państwowego Instytutu Badawczego NASK oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę współpracujących w ramach Polskiego Centrum w ramach Projektu Safer Internet.
     Kompendium adresowane jest m.in. do rodziców i dotyczy najbardziej aktualnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci online i ma na celu usystematyzowanie najnowszej wiedzy dotyczącej aktywności dzieci i młodzieży w internecie.
     Znajdziecie w nim Państwo diagnozę zjawisk społecznych zachodzących w sieci, analizę sytuacji ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem ich przyczyn i sposobów zapobiegania zagrożeniom.
 
Data: 2019-09-12, rozmiar: 2 MB