Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
I półrocze: 2 IX 2019r. – 19 I 2020r.                II półrocze: 20 I 2020r. – 26 VI 2020r.
 
Wydarzenie
Termin
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
02 IX 2019r.
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 XII 2019r.
Wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów
do 16 I 2020r.
Ferie zimowe
27 I – 9 II 2020r.
Wiosenna przerwa świąteczna
09 IV – 14 IV 2020r.
Egzamin Ósmoklasisty - język polski, matematyka, język obcy nowożytny
21 - 23 IV 2020r.
Propozycje ocen rocznych
09 VI 2020r.
Wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów
17 VI 2020r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
26 VI 2020r.
Ferie letnie
27 VI – 31 VIII 2020r.