Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
I półrocze: 01 IX 2021r. – 16 I 2022r.                II półrocze: 17 I 2022r. – 24 VI 2022r.
 
Wydarzenie
Termin
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
01 września 2021r.
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2021r.
Wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania
14 stcznia 2022r.
Ferie zimowe
17 - 30 stycznia 2022r.
Wiosenna przerwa świąteczna
14 – 19 kwietnia 2022r.
Egzamin Ósmoklasisty
24, 25, 26 maja 2022r.
Propozycje ocen rocznych
03 czerwca 2022r.
Wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania
15 czerwca 2022r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
24 czerwca 2022r.
Ferie letnie
25 czerwca - 31 sierpnia 2022r.