Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
1
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych
03 września 2018r.
2
Zajęcia dydaktyczne dzielone na dwa okresy
I półrocze: 03 września 2018r. - 13 stycznia 2019r.
II półrocze: 14 stycznia 2019r. - 21 czerwca 2019r.
3
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2018r.
4
Nowy Rok
01 stycznia 2019r.
5
Wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania
do 10 stycznia 2019r.
6
Ferie zimowe
14 – 27 stycznia 2019r.
7
Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum - Egzamin Gimnazjalny
10 kwietnia 2019r.: część humanistyczna
11 kwietnia 2019r.: część matematyczno–przyrodnicza
12 kwietnia 2019r.: część z języka obcego nowożytnego
8
Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - Egzamin Ósmoklasisty
15 kwietnia 2019r.: część polonistyczna
16 kwietnia 2019r.: część matematyczna
17 kwietnia 2019r.: część z języka obcego nowożytnego
9
Wiosenna przerwa świąteczna
18 – 23 kwietnia 2019r.
10
Propozycje ocen rocznych i końcowych z poszczególnych przedmiotów i zachowania
do 03 czerwca 2018r.
11
Wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania
13 czerwca 2018r.
12
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych
21 czerwca 2019r.
13
Ferie letnie
22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.