Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2018/2019
 
Przedmiot
Nazwa programu
oddziały szkoły podstawowej
Autor programu
Nr programu
w Szkolnym Zestawie Programów
edukacja wczesnoszkolna kl. I-III
Program edukacji wczesnoszkolnej
J. Hanisz
P - 01/2018-2019
religia kl. I-III
W rodzinie dzieci Bożych. Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej
ks. dr T. Śmiech
P - 02/2018-2019
język angielski kl. I-III
Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III
M. Bogucka
P - 03/2018-2019
biologia
Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej Puls życia
A. Zdziennicka
P - 04/2018-2019
chemia
Program nauczania chemii w szkole podstawowej
H. Gulińska, J. Smolińska
P - 05/2018-2019
doradztwo zawodowe
Program doradztwa zawodowego w szkole podstawowej – program autorski
M. Barańska
P - 06/2018-2019
edukacja dla
bezpieczeństwa
Program nauczania edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej
J. Słoma
P - 07/2018-2019
fizyka
Program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej
B. Sagnowska
P - 08/2018-2019
geografia kl. V-VIII
Geografia. Program nauczania. Szkoła podstawowa klasy 5-8
A. Głowacz, A. Lechowicz, M. Lechowicz, P. Stankiewicz
P - 09/2018-2019
historia
Program nauczania historii w klasach 4–8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”
T. Maćkowski
P - 10/2018-2019
informatyka
Informatyka. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy VII-VIII
G. Koba
P - 11/2018-2019
język angielski
kl. IV
Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, kl. IV-VIII)
E. Piotrowska, T. Sztyber
P - 12/2018-2019
język angielski
kl. VII-VIII
Program nauczania języka angielskiego dla klas VII-VIII
E. Piotrowska, T. Sztyber
P - 13/2018-2019
język niemiecki
Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej. Wariant II.2
A. Kubicka
P - 14/2018-2019
język polski
„Między nami”. Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej
J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdek, E. Prylińska
P - 15/2018-2019
matematyka
Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej
M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech
P - 16/2018-2019
muzyka
Program nauczania muzyki w szkole podstawowej w klasach 4-7
U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik
P - 17/2018-2019
plastyka
Programu nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej
Beaty Mikulik
P - 18/2018-2019
przyroda
„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej
J. Golanko
P - 19/2018-2019
religia kl. IV-VI
„Odkrywamy tajemnice Bożego świata” Program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej
ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak, B. Nosek
P - 20/2018-2019
religia kl. VII-VIII
Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin. Program dla klasy VII-VIII szkoły podstawowej
ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak, B. Nosek
P - 21/2018-2019
technika
Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”
L. Łabecki, M. Łabecka
P - 22/2018-2019
wiedza
o społeczeństwie
Dziś i Jutro. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej
B. Furman
P - 23/2018-2019
wychowanie do życia w rodzinie
Wędrując ku dorosłości, Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej
T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk
P - 44/2018-2019
wychowanie
fizyczne
Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. Ruch – zdrowie dla każdego 2
S. Żołyński
P - 24/2018-2019
programowanie kl. VIII
Bądź kreatywny – BeCreo. Nauka programowania.
M. Jadrych
P - 42/2018-2019
programowanie kl. II
OD KODOWANIA DO PROGRAMOWANIA
H. Wiatrowska
P - 43/2018-2019
 
Przedmiot
Nazwa programu
oddziały gimnazjalne
Autor programu
Nr programu
w Szkolnym
Zestawie Programów
biologia
Program nauczania biologii w klasach I-III gimnazjum „Puls życia”
A. Zdziennicka
P - 25/2018-2019
chemia
Program nauczania chemii w gimnazjum
T. Kulawik, M. Litwin
P - 26/2018-2019
edukacja dla
bezpieczeństwa
Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych
J. Słoma
P - 27/2018-2019
etyka
Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III, IV poziomie edukacji
A. Ziemska,
Ł. Malinowski
P - 28/2018-2019
fizyka
Program nauczania fizyki w gimnazjum „Spotkania z fizyką”
T. Kulawik,
G. Francuz-Ornat
P - 29/2018-2019
geografia
Program nauczania geografii dla gimnazjum
E. M. Tuz
P - 30/2018-2019
historia
„Śladami przeszłości” program nauczania ogólnego historii w klasach I-III gimnazjum
T. Kowalewska, T. Maćkowski
P - 31/2018-2019
język angielski
Program nauczania języka angielskiego, poziom III.1
B. Tittenbrum,
E. Piotrowska
P - 32/2018-2019
język niemiecki
Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III gimnazjum. Poziom III.0 dla początkujących
M. Wawrzyniak
P - 33/2018-2019
język polski
„Między nami”. Program nauczania języka polskiego w gimnazjum
A. Łuczak,
E. Prylińska
P - 34/2018-2019
matematyka
Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I-III gimnazjum)
M. Jucewicz,
M. Karpiński, J. Lech
P - 35/2018-2019
religia
Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach
Komisja Wych. Katolickiego KEP Przew.: bp M. Mendyk
P - 36/2018-2019
technika
Zajęcia techniczne. Program nauczania dla gimnazjum
U. Białka
P - 37/2018-2019
wiedza o społeczeństwie
Dziś i Jutro. Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum
T. Kowalewska
P - 38/2018-2019
wychowanie do życia w rodzinie
Wędrując ku dorosłości, Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas I-III gimnazjum.
T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk
P - 39/2018-2019
wychowanie fizyczne
Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie – Sport –Rekreacja
U. Kierczak, J. Janota
P - 40/2018-2019
zajęcia artystyczne
Sztuka w życiu – życie w sztuce.
B. Mikulik
P - 41/2018-2019