Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
 
Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2020/2021
Przedmiot
Nazwa programu
Autor programu
Nr w Szkolnym
Zestawie Programów
biologia
Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej Puls życia
A. Zdziennicka
P-01/2020-2021
chemia
Program nauczania chemii w szkole podstawowej
H. Gulińska, J. Smolińska
P-02/2020-2021
doradztwo zawodowe
Wewnątrzszkolny systemu doradztwa zawodowego – program autorski
M. Barańska
P-03/2020-2021
edukacja
dla bezpieczeństwa
Program nauczania edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej
J. Słoma
P-04/2020-2021
edukacja
wczesnoszkolna
Program edukacji wczesnoszkolnej
J. Hanisz
P-05/2020-2021
fizyka
Program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej
B. Sagnowska
P-06/2020-2021
geografia
Geografia. Program nauczania. Szkoła podstawowa klasy 5-8
A. Głowacz, A. Lechowicz,
M. Lechowicz,
P. Stankiewicz
P-07/2020-2021
historia
Program nauczania historii w klasach 4–8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”
T. Maćkowski
P-08/2020-2021
informatyka
Informatyka. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI
G. Koba
P-09/2020-2021
informatyka
Informatyka. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy VII-VIII
G. Koba
P-10/2020-2021
język angielski kl. I
Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa kl. I-III
I. Studzińska, A. Mędela,
M. Kondro, E. Piotrowska, A. Sikorska
P-11/2020-2021
język angielski kl. II-III
Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III
M. Bogucka
P-12/2020-2021
język angielski
kl. IV-VII
Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, kl. IV-VIII)
E. Piotrowska, T. Sztyber
P-13/2020-2021
język angielski
kl. VIII
Program nauczania języka angielskiego dla klas VII-VIII
E. Piotrowska, T. Sztyber
P-14/2020-2021
język niemiecki
Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej. Wariant II.2
A. Kubicka
P-15/2020-2021
język polski
„Między nami”. Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej
J. Piasta-Siechowicz,
A. Łuczak, A. Murdek,
E. Prylińska
P-16/2020-2021
matematyka
Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej
M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech
P-17/2020-2021
muzyka
Program nauczania muzyki w szkole podstawowej w klasach 4-7
U. Smoczyńska,
K. Jakóbczak-Drążek,
A. Sołtysik
P-18/2020-2021
muzyka
Program nauczania muzyki w szkole podstawowej  - Lekcja muzyki
M. Gromek, G. Kilbach
P-19/2020-2021
plastyka
Programu nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej
M. Kwiecień
P-20/2020-2021
programowanie kl. I
Programowanie od najmłodszych lat – program autorski
B. Zawierucha
P-21/2020-2021
programowanie kl. II
Kodowanie z klasą II – program autorski
J. Marszałkowska
P-22/2020-2021
programowanie kl. III
Programowanie - nic trudnego – program autorski
B. Zawierucha
P-23/2020-2021
programowanie kl. VI
Młody programista. Nauka programowania. – program autorski
M. Jadrych
P-24/2020-2021
programowanie kl. VIII
Be Creo. Nauka programowania. – program autorski
M. Jadrych
P-25/2020-2021
przyroda
„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej
J. Golonko
P-26/2020-2021
religia kl. I-III
W rodzinie dzieci Bożych. Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej
ks. dr T. Śmiech
P-27/2020-2021
religia kl. IV-VI
„Odkrywamy tajemnice Bożego świata” Program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek
P-28/2020-2021
religia kl. VII-VII
Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin. Program dla klasy VII-VIII szkoły podstawowej
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek
P-29/2020-2021
technika
Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”
L. Łabecki, M. Łabecka
P-30/2020-2021
wiedza
o społeczeństwie
Dziś i Jutro. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej
B. Furman
P-31/2020-2021
wychowanie
do życia w rodzinie
„Wędrując ku dorosłości” Program nauczania – wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy IV-VIII szkoły podstawowej
T. Król
P-32/2020-2021
wychowanie
fizyczne
Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej (…). Ruch – zdrowie dla każdego 2
S. Żołyński
P-33/2020-2021