Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
 
Podręczniki do nauki religii na rok szkolny 2020/2021 należy nabyć we własnym zakresie zgodnie z poniższym wykazem:
 
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
Klasa I
Żyjemy w Bożym świecie
Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej
E. Kondrak, D. Krupiński,
J. Snopek
Jedność
Klasa II
Idziemy do Jezusa
Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej
D. Krupiński, J. Snopek
Jedność
Klasa III
Jezus jest z nami
Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej
J. Czerkawski, E. Kondrak
Jedność
Klasa IV
Miejsce pełne Bogactw
Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej
ks. dr K. Mielnicki,
E. Kondrak, E. Parszewska
Jedność
Klasa VI
Tajemnice bogatego życia
Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak
Jedność
Klasa VII
Błogosławieni, którzy szukają Jezusa
Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej
ks. dr K. Mielnicki,
E. Kondrak, E. Parszewska
Jedność
Klasa VIII
Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi
Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej
ks. dr K. Mielnicki,
E. Kondrak, E. Parszewska
Jedność
 
Przedstawiamy wykaz podręczników obowiązujących w naszej szkole na rok szkolny 2020/2021.
Podręczniki i ćwiczenia zostaną udostępnione przez bibliotekę szkolną na początku roku szkolnego.
 
Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2020/2021
Przedmiot
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
klasa I
Edukacja
wczesnoszkolna
Nowi tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik. Części 1-5
A. Burdzińska, A. Banasiak, J. Dymarska,
J. Hanisz, M. Kołaczyńska,
B. Nadarzyńska
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.
Język angielski
Tiger&Friends 1
C. Read, M. Ormerod, M. Kondro
Macmillan Polska
Sp. z o.o.
Religia
Żyjemy w Bożym świecie. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej
E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek
Jedność
klasa II
Edukacja
wczesnoszkolna
Nowi tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik. Części 1-3
J. Dymarska, B. Nadarzyńska,
A. Kamińska, R. Kamiński,
A. Danielewicz-Malinowska,
M. Kołaczyńska, J. Hanisz
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.
Edukacja
wczesnoszkolna
Nowi tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik. Części 4-5
J. Dymarska, B. Nadarzyńska,
A. Kamińska, R. Kamiński,
A. Danielewicz-Malinowska,
M. Kołaczyńska, J. Hanisz
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.
Język angielski
New English Adventure. Podręcznik. Poziom 2
V. Lambert, A. Worall, A. Tkacz
Pearson Central Europe
Sp. z o.o.
Religia
Idziemy do Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej
D. Krupiński, J. Snopek
Jedność
klasa III
Edukacja
wczesnoszkolna
Nowi tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik. Części 1-3
A. Banasiak, A. Burdzińska,
A. Danielewicz-Malinowska, J. Hanisz,
A. Kamińska, R. Ka-miński, E. Kłos,
W. Kofta, B. Nadarzyńska
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.
Edukacja
wczesnoszkolna
Nowi tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik. Części 4-5
A. Banasiak, A. Burdzińska,
A. Danielewicz-Malinowska, J. Hanisz,
A. Kamińska, R. Ka-miński, E. Kłos,
W. Kofta, B. Nadarzyńska
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.
Język angielski
New English Adventure. Podręcznik. Poziom 3
T. Lochowski, A. Worall, A. Tkacz
Pearson Central Europe
Sp. z o.o.
Religia
Jezus jest z nami. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej
J. Czerkawski, E. Kondrak
Jedność
klasa IV
Historia
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej
B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch,
G. Wojcie-chowski
Nowa Era Spółka z o.o.
Informatyka
Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV
G. Koba
Migra Sp. z o.o.
Język angielski
Brainy. Klasa 4
N. Beare
Macmillan Polska
Sp. z o.o.
Język polski
Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej
A. Łuczak, A. Murdzek,
K. Krzemieniowska-Kleban
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k
Matematyka
Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej
M. Dobrowolska, M. Jucewicz,
M. Karpiński, P. Zarzycki
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k
Muzyka
Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
M. Gromek, G. Kilbach
Nowa Era Spółka z o. o.
Plastyka
Plastyka. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej
M. Kwiecień, W. Sygut
Grupa MAC S.A.
Przyroda
Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej
M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer,
J. Stawarz
Nowa Era Spółka z o.o.
Religia
Miejsce pełne Bogactw
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak,
E. Parszewska
Jedność
Technika
Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
L. Łabecki, M. Łabecka
Nowa Era Spółka z o.o.
klasa VI
Biologia
Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej
J. Stawarz
Nowa Era Spółka z o.o.
Geografia
Geografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6
A. Głowacz, A. Lechowicz, M. Lechowicz,
P. Stankiewicz
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.
Historia
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej
B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch,
G. Wojcie-chowski
Nowa Era Spółka z o.o.
Informatyka
Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI
G. Koba
Migra Sp. z o.o.
Język angielski
Brainy. Klasa 6
N. Beare
Macmillan Polska
Sp. z o.o.
Język polski
Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej
A. Łuczak, A. Murdzek
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k
Matematyka
Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej
M. Dobrowolska, M. Jucewicz,
M. Karpiński, P. Zarzycki
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k
Muzyka
Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6
U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek,
A. Sołtysik
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.
Plastyka
Plastyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6
S. Stopczyk, B. Neubart,
K. Janus-Borkowska
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S. A.
Religia
Tajemnice BOGAtego życia. Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek
Jedność
Technika
Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej
L. Łabecki, M. Łabecka
Nowa Era Spółka z o.o.
klasa VII
Biologia
Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej
M. Jefimow
Nowa Era Spółka z o.o.
Chemia
Ciekawa chemia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7
H. Gulińska, J. Smolińska
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S. A.
Fizyka
Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7
B. Sagnowska, M. Rozenbajgier,
R. Rozenbajgier, D. Szot-Gawlik,
M. Godlewska
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S. A.
Geografia
Geografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7
A. Głowacz, A. Lechowicz, M. Lechowicz,
P. Stankiewicz
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S. A.
Historia
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak
Nowa Era Spółka z o.o.
Informatyka
Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej klasa VII
G. Koba
Migra Sp. z o.o.
Język angielski
Repetytorium Ósmoklasisty część 1
M. Mann, S. Taylore-Knowles
Macmillan Polska
Sp. z o.o.
Język niemiecki
Magnet smart 1.
G. Motta, A. Kubicka, J. Betleja,
K. Bizukojć, S. Kołsut, D. Miedziejko
Wydawnictwo "LektorKlett"
Język polski
Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej
A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k
Matematyka
Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, A. Mysior,
K. Zarzycka
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k
Muzyka
Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej
M. Gromek, G. Kilbach
Nowa Era spółka z o.o.
Plastyka
Plastyka. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej
M. Kwiecień, W. Sygut
Grupa MAC S.A.
Religia
Błogosławieni, którzy szukają Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak,
E. Parszewska
Jedność
klasa VIII
Biologia
Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej
B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas
Nowa Era Spółka z o.o.
Chemia
Ciekawa chemia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8
H. Gulińska, J. Smolińska
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej
J. Słoma
Nowa Era Spółka z o.o.
Fizyka
Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8
B. Sagnowska, M. Rozenbajgier,
R. Rozenbajgier, D. Szot-Gawlik,
M. Godlewska
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.
Geografia
Geografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8
A. Głowacz, A. Lechowicz, M. Lechowicz,
P. Stankiewicz
Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.
Historia
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej
R. Śniegocki, A. Zielińska
Nowa Era Spółka z o.o.
Informatyka
Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej klasa VIII
G. Koba
Migra Sp. z o.o.
Język angielski
Repetytorium ósmoklasisty - podręcznik do języka angielskiego
M. Mann, S. Taylore-Knowles
Macmillan Polska
Sp. z o.o.
Język niemiecki
Magnet smart 2
G. Motta, A. Kubicka, J. Betleja,
K. Bizukojć, S. Kołsut, D. Miedziejko
Wydawnictwo "LektorKlett"
Język polski
Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 8 szkoły podstawowej
A. Łuczak, E. Prylińska, K. Krzemieniewska-Kleban, A. Suchowierska
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k
Matematyka
Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, A. Mysior,
K. Zarzycka
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k
Religia
Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi. Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak,
E. Parszewska
Jedność
Wiedza o społeczeństwie
Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej
I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska,
T. Maćkowski
Nowa Era Spółka z o.o.
 
Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły