Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
Lp.
Trasa wycieczki
Termin
Organizator
1.
Konin-basen
cały rok zgodnie
z harmonogramem
Gmina Słupca
2.
Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem
26 IX 2019
Danuta Samul
3.
Poznań – Noc Naukowców
27 IX 2019
Edyta Selka, Anna Kozłowska, Marcin Majdecki,
Danuta Samul
4.
Toruń – Centrum Chemii
01 VI 2020
Rada Rodziców, Dyrektor, Nauczyciele
5.
Poznań - kino
cały rok
Wychowawcy klas
6.
Kłodawa Kopalnia Soli
23 X 2019
Danuta Samul
7.
Warszawa
III 2020
Barbara Bereszyńska, Anna Kozłowska, Edyta Selka
8.
Września – Paintball Laserowy
02 X 2019
Anna Kozłowska, Barbara Bereszyńska
9.
Zator, Kraków
VI 2020
Anna Kozłowska, Edyta Selka, Mirosław Jadrych,
Barbara Bereszyńska