Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
 
 
2020-03-25 - Informacja o odwołaniu Drzwi Otwartych w szkołach
Informacja o odwołaniu Drzwi Otwartych w szkołach.
 
 
Informacje o naborze do szkół ponadpodstawowych
Oferta szkół ponadpodstawowych Powiatu Słupeckiego - ulotka w formacie pdf
 
Informacja o naborze:
 
 
Oferta edukacyjna ZSZ w Słupcy
2020-03-18
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą koronawirusa Drzwi Otwarte w ZSZ w Słupcy nie odbędą się.
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021 ZSZ Słupca.
 
 
Link do filmu promocyjnego ZSZ Słupca: https://www.youtube.com/watch?v=6sBKrf-ItXs
 
 
 
 
 
 
Materiały do pobrania (pdf)
- uwaga: poniższe materiały odnoszą się do struktur szkolnictwa w Polsce sprzed reformy systemu edukacji i mają jedynie charakter poglądowy
 
Publikacja
Informacje dodatkowe
Informator opracowano w ramach projektu "Euroguidance" współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.