Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
Osiągnięcia 2019-2020