Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
Dyrektor szkoły  -  Danuta Samul
Monika Barańska
doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne, wychowawca kl. V
Barbara Bereszyńska
historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca kl. VII
Marta Grabarska
język angielski, wychowawca kl. IV
Justyna Gola
edukacja wczesnoszkolna, język polski, wychowawca kl. I
Mirosław Jadrych
matematyka, informatyka, technika
Anna Kozłowska
język polski, wychowawca kl. VIII
Marcin Majdecki
przyroda, biologia, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
Justyna Marszałkowska
edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, wychowawca kl. III
Dorota Nowakowska
religia
Karolina Pokrop
nauczyciel wspomagający
Ewa Rogowicz
chemia, fizyka, matematyka
ks. Tadeusz Stasiak
religia
Beata Zawierucha
edukacja wczesnoszkolna,  wychowawca kl. II
Grzegorz Wysocki
wychowanie fizyczne, biblioteka
Honorata Wiatrowska
język niemiecki
 

Obsługa szkoły
Justyna Kapuścińska
Wioletta Wojciechowska
Joanna Skrzydlewska
Tomasz Borowiec