Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
Dyrektor szkoły  -  mgr Danuta Samul
mgr Monika Barańska
doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne,
mgr Barbara Bereszyńska
historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca kl. V
mgr Marta Grabarska
język angielski
mgr Justyna Gola
edukacja wczesnoszkolna, język polski, wychowawca kl. II
mgr Mirosław Jadrych
informatyka, programowanie, matematyka, technika,  wychowawca kl. VIII
mgr Anna Kozłowska
język polski,
wychowawca kl. VI
mgr Anna Majdecka
język niemiecki, pedagog
mgr Marcin Majdecki
biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, geografia
mgr Justyna Marszałkowska
edukacja wczesnoszkolna, plastyka, programowanie, muzyka, wychowawca kl. I
mgr Anna Rzemyszkiewicz
logopedia
mgr Edyta Selka
chemia, fizyka, matematyka,
wychowawca kl. VII
ks. Tadeusz Stasiak
religia
mgr Honorata Wiatrowska
edukacja wczesnoszkolna, programowanie, wychowawca kl. III
mgr Grzegorz Wysocki
wychowanie fizyczne, biblioteka, świetlica
Obsługa szkoły
Justyna Kapuścińska
Wioletta Wojciechowska
Joanna Skrzydlewska
Tomasz Borowiec