Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
Dyrektor szkoły  -  mgr Danuta Samul
mgr Monika Barańska
wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, wychowawca kl. IIIC
mgr Barbara Bereszyńska
etyka, historia, wychowawca kl. IV
mgr Marta Grabarska
język angielski
mgr Justyna Gola
edukacja wczesnoszkolna, język polski, wychowawca kl. I
mgr Mirosław Jadrych
matematyka, informatyka, technika, zajęcia techniczne, programowanie, wychowawca kl. VII
mgr Anna Kozłowska
język polski,
wychowawca kl. IIIB
mgr Agnieszka Królikowska
edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki,
wychowawca kl. VIII
mgr Anna Majdecka
pedagog szkolny
mgr Marcin Majdecki
geografia, przyroda, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Joanna Nowakowska
religia, zajęcia artystyczne
mgr Emilia Mizera
muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne
mgr Edyta Selka
chemia, matematyka, fizyka,
wychowawca kl. IIIA
mgr Joanna Sobutka
biologia
mgr Honorata Wiatrowska
edukacja wczesnoszkolna, programowanie
mgr Beata Woźniak
matematyka
mgr Grzegorz Wysocki
wychowanie fizyczne, biblioteka
Obsługa szkoły
Justyna Kapuścińska
Wioletta Wojciechowska
Joanna Skrzydlewska
Tomasz Borowiec