Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
Lp.
Nazwa
Organizator
Termin
1.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020,
Akcja „Przerwany Marsz”
Dyrektor Szkoły, Mirosław Jadrych
2 IX 2019
2.
Narodowe czytanie
Justyna Gola, Anna Kozłowska
6 IX 2019
3.
Apel i wieczornica upamiętniające 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej
Anna Kozłowska, Barbara Bereszyńska, Anna Majdecka
17 IX 2019
4.
Dzień Chłopca
Samorząd Uczniowski
IX 2019
5.
Warsztaty przyrodnicze
Danuta Samul
IX 2019
6.
Święto Chleba i Pyry
Anna Kozłowska
IX/X 2019
7.
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Mirosław Jadrych, Edyta Selka
4 X 2019
8.
Otrzęsiny kl. VI i VII
Samorząd Uczniowski
9 X 2019
9.
Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
Justyna Marszałkowska, Monika Barańska, Grzegorz Wysocki
11 X 2019
10.
Święto Niepodległości
Anna Kozłowska, Barbara Bereszyńska, Anna Majdecka
12 X 2019
11.
Dzień Edukacji Narodowej
Samorząd Uczniowski
15 X 2019
12.
Warsztaty florystyczne
Wychowawcy klas
XII 2019
13.
Jasełka, Koncert kolęd, Wigilia szkolna
Justyna Marszałkowska, Monika Barańska, Grzegorz Wysocki
19 XII 2019
14.
Spotkanie ze świadkiem wprowadzenia stanu wojennego
Anna Kozłowska, Barbara Bereszyńska, Anna Majdecka
XII 2019
15.
Dzień Babci i Dziadka
Honorata Wiatrowska, Justyna Gola, Justyna Marszałkowska
20 I 2020
16.
Studniówka
Mirosław Jadrych, Dyrektor szkoły
25 I 2020
17.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Marta Grabarska, Justyna Gola,
Anna Kozłowska, Honorata Wiatrowska
I 2020
18.
Bal karnawałowy dla kl. I-III
Honorata Wiatrowska, Justyna Gola, Justyna Marszałkowska
I 2020
19.
Spotkanie z przedstawicielami szkół średnich
Dyrektor szkoły, Pedagog szkolny
I 2020
20.
Bal Karnawałowy dla Rodziców
Rada Rodziców, Dyrektor szkoły
II 2020
21.
Dzień Bezpiecznego Internetu
Mirosław Jadrych, Anna Majdecka
II 2020
22.
Dzień Samorządności  - Dzień Języka Polskiego, Dzień Matematyki, Dzień Talentów, Dzień Języków Obcych
Anna Kozłowska, Justyna Gola,
Mirosław Jadrych, Edyta Selka,
Anna Majdecka, Marta Grabarska
III 2020
23.
Dzień Kobiet
Monika Barańska, Marta Grabarska
III 2020
24.
Majowe Święta Narodowe
Anna Kozłowska, Barbara Bereszyńska, Anna Majdecka
29 IV 2020
25.
Dzień Matki i Ojca
Honorata Wiatrowska, Justyna Gola, Justyna Marszałkowska
26 V 2020
26.
Pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników biblioteki szkolnej
Grzegorz Wysocki, Justyna Marszałkowska, Danuta Samul
V 2020
27.
Dzień Dziecka – Dzień Pustej Klasy – wyjazd do Torunia
Dyrektor szkoły, nauczyciele
01 VI 2020
28.
Spotkajmy się po latach - Zjazd Absolwentów
Dyrektor szkoły, nauczyciele
06 VI 2020
29.
Festyn Rodzinny
Dyrektor szkoły, Rada Rodziców,
nauczyciele
14 VI 2020
30.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020
Dyrektor szkoły, nauczyciele
26 VI 2020