Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
Dyplomy 2019/2020