Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
19 marca 2021r. – Dzień Samorządności
25, 26 i 27 maja 2021r. – Egzamin Ósmoklasisty
1 czerwca 2021r. – Dzień Pustej klasy, Dzień Dziecka
4 czerwca 2021r. – piątek po Bożym Ciele