Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
     Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej w roku szkolnym 2020/2021 realizuje projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu -„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”. W projekt zaangażowani są uczniowie klasy VI, VII, VIII oraz nauczyciele: Edyta Selka, Marcin Majdecki, Mirosław Jadrych, Danuta Samul.
     W ramach projektu dwie grupy uczniowskie realizować będą podprojekty Cyfrowa Mapa Dorzecza Rzeki Warty. Podprojekt CMDW jest zorientowany na nauki przyrodnicze, społeczne oraz matematykę i ma sprzyjać budowaniu pogłębionych związków uczniów z „małą ojczyzną”. Uczenie metodą dociekania naukowego ma służyć poznawaniu struktur i zależności w środowisku społeczno-przyrodniczym poprzez analizę relacji w czasie i przestrzeni. W ramach CMDW planowane jest wykonywanie głównie w terenie obserwacji, pomiarów i eksperymentów oraz wykorzystywanie komputerów do: przetwarzania, wizualizacji, analizy i interpretacji własnych wyników, zestawiania wyników jednej szkoły z pomiarami innych szkół dzięki serwerowi mapowemu (geoserwerowi) i internetowej bazie danych.
     Grupy uczniowskie realizować będą zadania:
1. Ile dwutlenku węgla wytwarza Twoja rodzina poprzez zużycie energii elektrycznej?
2. Zmienność czasowa i przestrzenna elementów pogody i analiza jej wpływu na funkcjonowanie społeczeństw i przyrody.
     W ramach projektu nasza szkoła wzbogaciła się o:
- stację pogody Garni 935 PC,
- urządzenia pomiarowe Sense Disc,
- tablety,
- laptop.
 
Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.