Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
Cele
Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i wykonanie pracy w formie projektu składającego się z pisemnej dokumentacji i pokazu w dowolnej formie prezentacyjnej.
 
Pamiętaj, że Twój projekt powinien przede wszystkim zainteresować i nauczyć Twoje koleżanki i kolegów oraz odwiedzających czegoś nowego, ma wyjaśnić im jakieś zjawisko, przedstawić zasadę działania lub pokazać wykorzystanie czegoś w praktyce.
 
Ty także musisz się czegoś nauczyć realizując swój projekt!
 
Etapy pracy
Proponowane tu przedstawienie etapów pracy nad projektem to dość ogólne ustalenia dotyczące realizowanych działań. Ponieważ pojawiają się one w każdym z projektów, więc mogą pomóc Ci w przygotowaniu własnego Planu Pracy i realizacji własnego projektu.
 
Etapy:
   1. Podjęcie decyzji dotyczącej tematu projektu.
   2. Wstępne zapoznanie się z wybranym zagadnieniem.
   3. Przygotowanie Planu Pracy - OCENA.

               Zwykle nie jest to więcej niż jedna kartka formatu A4. Twój plan powinien zawierać:
                        imię i nazwisko/a autora/ów projektu, tytuł projektu, przedmiot,
                        ustalenie zadań do wykonania,
                        przydział zadań dla poszczególnych osób - tylko w przypadku projektów grupowych,
                        zaplanowanie terminów wykonania poszczególnych zadań,
                        przedstawienie sposobu prezentacji projektu,
                        dodatkowo może zawierać także źródła informacji.
  
                       Wskazówka: Planu Pracy możesz przygotować w postaci tabeli.
                       UWAGA: Plan Pracy przygotowujesz po uzyskaniu akceptacji projektu przez nauczyciela.

   4. Realizacja założonego planu.
   5. Opracowanie pisemnej dokumentacji - OCENA.
   6. Prezentacja projektu podczas Festiwalu Nauki.
   7. Ewaluacja i ocena projektu - OCENA.